Kurs for medlemmer

Landsbylauget har i samarbeide med Landsbyen Næringshage en kursrekke i 2019.  Dette for å bygge kompetanse og kundeservice samt styrke vår profil.

Førstkommende kurs vi arrangerer er  Salg og service.

Noen aktuelle kurs i 2019:

  • HMS for daglig leder
  • Sosiale medier
  • Google
  • Salg & service kurs med Dagfinn, temaer blir valgt utfra behov i handelsstanden
  • Skrivekurs, hvordan lage gode tekster til web og sosiale medier
  • Excel / word
  • GDPR