bannere i dokka
Foto: Roger Hjelmseth

Om Landsbyen Dokka

Handel og tjenesteyting er en av de største næringene i vår kommune og har ført til en aktiv handelsforening som har tatt navnet Landsbylauget. Landsbylauget gjennomfører flere arrangementer som trekker folk til Landsbyen Dokka. Landsbymarked, Vintermarked, Julelandsbyen er noen av dem.
Landsbylauget har som formål å samle næringsdrivende innen handel, håndverk, industri, turisme og lokal mat i Dokka og omegn.

Handelsstedet Dokka er det beste i Oppland. Vi har et allsidig og godt handelstilbud, med ca 40 butikker, 4 matvarebutikker, og mange spisesteder. Postkontoret finner du på Bergfossenteret i sørenden av Landsbyen. Apotek og vinmonopol i kjøpesenteret som ligger ved skysstasjonen midt i sentrum. I nordenden ligger kjøpesenteret, Landsbyporten med bl.a. apotek, sko og blomster.

Handelsnæringen i Landsbyen Dokka er kjent for sin gode service. Medarbeiderne kan faget sitt og har god kunnskap om de produktene dem selger. Det er gode parkeringsmuligheter i hele Landsbyen, med gratis parkering.

Hvorfor reise lenger – vi har det du trenger!

Landsbyen Dokka

Landsbyen Dokka ble i august 2009 Norges første offisielle Landsby. Landsbyen Dokka har ”det beste fra byen og det beste fra landet”. Trygghet, åpenhet, nærhet og trivsel settes høyt blant landsbybeboerne.

Landsbyen Dokka med sine ca. 3000 innbyggere er en aktiv handelslandsby og et naturlig handelssenter for 12 000 – 15 000 mennesker i Land og Etnedal samt omkringliggende distrikter. Mange besøker Landsbyen Dokka – ikke minst gjester på Dokka Camping, hyttefolket i Synnfjell og turister fra fjern og nær. Landsbyen Dokka har et godt tilbud innenfor alt av handelsvarer, service og håndverk, så vel som et allsidig kulturtilbud og flotte turmuligheter.
Steder som bør besøkes er blant annet Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Lands MuseumGrønvold sag og mølle og Skolmen bru for å nevne noen.

Landsbyen Dokka er kjent for god og personlig service og hyggelige folk. Med nærmere 200 bedrifter innen handel, service, industri, transport, håndverk og annen næringsvirksomhet, får du ordnet det aller meste lokalt her i Landsbyen vår. Man slipper kø og kaos, og det er gode parkeringsmuligheter. Og ikke minst, det er gratis parkering i hele Landsbyen.

Ekte Landsbyliv

Nordre Land kommune, Landsbyen næringshage og Landsbylauget startet i 2010 opp det 4-årige prosjektet kalt «Ekte Landsbyliv». Prosjektet var forankret i satsingsområdene i Nordre Land kommunes strategiske nærings- og utviklingsplan(SNU) som har visjonen ”Ekte Landsbyliv”. Ideen til et helhetlig stedsutvikling og merkevareprosjekt ble lansert på historiens første Landsbykonferanse 30.01.09.

Ideen om Landsbyen kom allerede før OL i 1994 og har modnet i lang tid før Landsbyprosjektet ble startet. I stedsanalysen for Dokka i 2005 ble det vedtatt at man skulle satse på utvikling av Landsbyen Dokka. I Strategisk nærings- og utviklingsplan fra 2008, ble det etter dugnad i kommunestyret bestemt at visjonen for planen skulle være «Ekte landsbyliv». I kjølvannet av dette ble det i januar 2009 arrangert en Landsbykonferanse og Landsbyprosjektet ble løftet opp som den store satsingen framover. Kort tid etter ble statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kontaktet og hun tente umiddelbart på ideen om landsbystatus. Landsbyen Dokka ble Norges første offisielle landsby den 31. august 2009.

At Dokka har landsbykvaliteter er det liten tvil om. Landsbybygrepet ble derfor tatt godt imot og har vært identitetsskapende.

crossmenu